Om mulighederne for kyndig investeringsrådgivning

Når talen går på investeringsmuligheder og de dermed forbundne muligheder for at opnå kendskab herom, kan gode råd synes dyre. Det verdensomspændende finansielle marked, hvis obskure forbindelser det er ingen ringe sag at belyse, tvinger én til en vis varsomhed i valg af kilder til investeringsrådgivng. Investeringer er risikofyldte forehavender.

I den henseende skal det være sagt sporenstregs, at de enkelte investeringsmuligheder afhænger af investorens særegne økonomiske situation – der gives ikke samme spilleregler for Wall Street som for den almene, ofte gældsbebyrdede, lavindtægtsborger. Desuagtet, vil enhver være tjent med lødige analyser og tilbørlige råd.

Hvad investering vil sige som økonomisk fænomen

Det væsentlige ved investeringer som økonomisk fænomen, og dette vil sige: transaktioner der forudsætter et pengevæsen, er deres væren møntet på et væsentligt større afkast end hvad en oprindelig udgift indebar. Dette kan lyde fuldkommen åbenlyst i moderne øren, men betragtet som et historisk fænomen der præger mellemmenneskelig samkvem, er det særdeles særpræget. Idéen med investeringer kan i sin grund spores tilbage til radikalt forskellige aktører på et tilgængeligt pengemarked. For dét, at have den mulighed at investere, forudsætter visse projekter der over kortere eller længere tid har den mulighed at generere penge.

En virksomhed eller borger kan kun generere penge, hvis de har noget at sælge – værende de produkter, arbejdskraft eller ultimativt ejendele. For den første af disse aktørers vedkommende, virksomheden, kan der investeres i produktion – dvs. fremstilling af varer eller ydelser – eller der kan opkræves rente. Renten skal opkræves af de pågældende brugere, værende det andre virksomheder eller private forbrugere, og gestalter sig i fænomener som patentering, brugerbetaling eller øget tilbagebetaling afstedkommet af et oprindeligt lån. Dette kræver kapital – ofte i store mængder. Personlige forbrugere nyder sjældent godt af dette privilegium.

Hvordan man kan investere som privat forbruger?

Det gamle mundheld der påbyder den retskafne og påholdende borger af spænde bæltet ind, kan, trods sit muligvis rosværdige ideal, sjældent anvendes som ledestjerne for en sund privatøkonomi. Investeringer kan forekomme på et endog meget beskedent plan, og selv her være et alternativ til den argeste sparsommelighed. For en vis spendering behøves for at de forskellige udbydere af produkter og ydelser kan overleve, og ydermere er det yderst vanskeligt for de fleste mennesker at leve uden gæld – om det er husgæld, bilgæld eller studiegæld.

Gæld, der strengt taget er påtvunget, er naturligvis ikke en investering forstået som et bevidst forsøg på at øge egen pengebeholdning. At låne til en bil, et hus og deslige, er dog alligevel en form for investering, da det på sigt skønnes nødvendigt at påtage sig en vis gæld, i den henseende at undgå yderligere økonomiske vanskeligheder enten for nuværende eller senere hen. Det væsentlige for en privat forbruger, er at vælge de investeringsmuligheder, der for så vidt muligt ikke afhænger af fluktuerende finansiel spekulation. Da investeringer – især for privatpersoner – er uforudsigelige, vil det være afgørende om den pågældende investering i det mindste kan siges med rimelighed at være forlenet med enten lav eller høj risiko. Råd er der at hente – men vælg med omhu.

Læs mete på https://mininvestering.dk/.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *